1.1. Általános ismertető

 

Az Egyesület neve és címe: Tállya Községi Sportegyesület

3907 Tállya, Rákóczi u. 34.

 

A Társaság telephelyei: Községi Sporttelep

3907 Tállya, Gesztenyesor u. 22-26.

 

Az Egyesület alapításának időpontja: 1993.04.14.(előd:1959)

 

A cégbejegyzés száma, időpontja: 1494/1993.

 

Az Egyesület adószáma: 18411876-1-05

 

 

 

A Társaság KSH besorolási száma: 10580125-1411-113-05

 

Az Egyesület fő céljai:

A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése

 

Az Egyesület képviseletére jogosult személy: Mihálszki Norbert elnök

 

Az Egyesület vezetői tagsága:


 

1.2. A Tállya Községi Sportegyesület bemutatása, jelenkori eredményei

 

 

Elődeink már 1959-ben megalakították a sportegyesületet Tállyán, 1982-ig számos sikereket értek el a megyei I. osztályú bajnokságokban valamint a Magyar Kupa küzdelmeiben. 1982-ben azonban anyagi okok miatt megszűnt a Tállyai Építők. A Községi Sportegyesület 1993-ban alakult újra és hosszú évek sikertelensége után 2004-ben sikerült a területi bajnokságot megnyerni. A következő jelentős állomás amikor is Tállya csapata megnyerte a 2007/2008. évi megyei II. osztály Keleti Csoportjának küzdelmeit, így több mint 25 év után kivívta a jogot, hogy újra a megyei I. osztályban szerepeljen.

 

A labdarugó csapat fejlődése töretlen, ugyanis minden várakozást felülmúlva a csapat második helyezést ért el a 2008/2009. évi megyei I. osztály küzdelmeiben, így a község és az egyesület történetének legsikeresebb szereplését, legjobb eredményét érte el. Emellett a Magyar Kupa küzdelmeiben sikerült kivívni az országos főtáblán való szereplés jogát.

Ezen sikeres szereplés a legmerészebb álmainkat is túlszárnyalta, hiszen sem vezető, sem edző, sem játékos és úgy gondolom szurkoló sem gondolt ilyen sikeres bemutatkozásra a megyei I. osztályban. Az öröm pillanatait éljük most, de gondolnunk kell a jövőre, hogy ezen kivételes eredményt meg tudjuk tartani, további szép sikereket érjünk el. Fontos feladatunk és célunk Tállya község sportéletének fejlesztése, tartalmi gazdagítása.

 

 

1. számú táblázat: TÁLLYA KSE elért eredményei 2005-2009 között

 

 

Év

Elért helyezés

2004/2005 megyei II.

11.

2005/2006 megyei II.

10.

2006/2007 megyei II.

3.

2007/2008 megyei II.

1.

2008/2009 megyei I.

2.

2009. ősz megyei I.

2.

 

 

 

A magasabb osztály, sokkal magasabb követelményeket írt elő számunkra, melynek folyamatosan próbálunk megfelelni.  Legfontosabb, hogy az eddigi egy utánpótlás csapat szerepeltetése helyett további öt utánpótlás csapat versenyeztetését koordináltuk, így a működés költségek is jelentősen megemelkedtek. A felnőtt csapatot, melynek átlagéletkora nagyon fiatal egyértelműen együtt akarjuk tartani. A fent említett utánpótláscsapatok szerepeltetését, döntő többségében tállyai fiatalokkal oldjuk meg. A bajnokság megnyerése, majd a megyei elitben történő várakozáson felüli sikeres szereplés lendületet adott a fiatalabb korosztályoknak, ezáltal szívesen, örömmel szerepelnek a különböző korosztályos csapatokban. Az eddigi 50-60 fiatal helyett 100-120 sportoló versenyeztetését kell megoldanunk.

 

Az évek során a csapat és a közönség egymásra talált, mely a bajnokság megnyerése utáni ünneplésben teljesedett ki. A megyei I. osztályban való szereplés tovább emelte a nézőszámot, a tállyai csapat mérkőzései az egyik leglátogatottabb mérkőzések a megyében. A mérkőzéseken a nézőszám folyamatosan magas, sőt idegenbe is sok néző kíséri el a csapatot, ami azt a visszajelzést adja egyesületünk számára, hogy jó úton járunk és folytassuk, haladjunk kitűzött céljaink eléréséért. Az ő vágyuk, kívánságuk is az, hogy a megye legjobb csapatai ellen szerepeljünk, vállaljuk továbbra is a magasabb osztály megmérettetéseit. A község mindennapi életében a hétvégi labdarúgó mérkőzés megtekintése az egyetlen rendszeres, a lakosság jelentős részét megmozgató kikapcsolódási, szabadidős és szórakozási program.

 

A következő évek, idények tehát újabb fontos kihívásokat tartogatnak számunkra, amelyeknek maradéktalanul szeretnénk megfelelni. Sőt tovább szeretnénk fejlődni, mind a sporttevékenység területén, mind az „infrastruktúra” területén (pálya felújítás, öltözőrekonstrukció, felszerelések stb..)

 

1. számú kép: TÁLLYA KSE címere

 

 


 

Az az új kötelezettségünk, hogy immár a megyei I. osztály előírásai szerint az utánpótlás-nevelés során a gyermekek edzéséről is gondoskodnunk kell, új távlatokat nyithat a település sportélete, az itt lakók jövőjének formálásában is.

Örömteli tény és tendencia, hogy folyamatosan nő az igazolt sportolók száma, örvendetes hogy az utánpótlás korú sportolók száma növekedett jelentős mértékben. (1. számú ábra)

 

1. számú ábra: Az igazolt labdarúgók számának alakulása

 

 

Forrás: Saját számítás

 

Feltétlenül ki kell emelnünk az egyesületünknek a településünk életében a tömegsport területén betöltött szerepét is, hiszen a helyi lakosság, s ezen belül főképp a fiatal korosztály részvétele a sportéletben, az egészséges életmódra való nevelésében szinte kizárólagosan csak az egyesületünk tevékenysége révén képes érvényesülni.

 

Az önkormányzati szabadidős rendezvények mellett a Községi Sportegyesület a 2006. évtől folyamatosan részt vesz a „Tárt kapuk” elnevezésű programban, amely keretében egész napos sportolási lehetőséget biztosit a gyermekek részére számos sportágban. A 2008. évben 2 db egész napos sportrendezvényt tartottunk, melyen az óvódás korú gyermekektől a középiskolás tanulókig számos sportolni vágyó fiatal vett részt.

A Zempléni Árpád Általános Iskolával karöltve bonyolítottuk le a 2008.  és 2009. évi Kihívás Napja rendezvényt, melynek egyik fő helyszíne az Egyesület sporttelepe volt.

 

Egyesületünk 2009-ben ünnepelte 50 éves centenáriumát. Ötven év egy ország, egy megye vagy település életében nem hosszú idő. Egy sportkör életében azonban jelentős jubileum. Fél évszázad eltelte után már érdemes megállni egy pillanatra és visszatekinteni a múltra. Ezen ünnepi alkalomból 2009. július 11-én jubileumi labdarúgótorna megrendezésére került sor – többek között az NB1-es Diósgyőr és NB2-es Bőcs csapatainak részvételével - , melynek keretében elkészült és bemutatásra került a Tállyai futballkrónika 1959-2009 kiadvány, mely összefoglalja egyesületeink 50 éves történelmét.